Metòd Planin

Planin se nenpòt metòd ki konn itilize pou anpeche gwosès. Tanpri gade tablo anba a pou metòd ki disponib, depans, ak lòt enfòmasyon.