Rabè Famasi ak Pwogram Asistans Pasyan nan Konpayi Famasetik yo

Pwogram Rabè Medikaman

Prèske tout chèn famasi, revandè an gwo, ak makèt nan tout peyi yo vann kontraseptif selektif nan yon pri ki pwofondman a rabè. Gen kèk famasi ki mande pou kliyan yo enskri kòm yon manm oswa peye yon frè chak ane. Lòt anit fè demann pou preskripsyon doktè sèlman. Gen kèk afilyasyon ki bezwen renouvle chak ane, pandan gen lòt ki rete ouvè. Chache konnen tout detay yo anvan ou bezwen ranpli yon preskripsyon, paske ka pwosesis enskripsyon an gendwa pran plis tan pase sa ou antisipe.

Pwogram Asistans Pasyan yo

Pwogram Asistans Pasyan yo fèt pou sipòte rezidan Etazini avèk preskripsyon gratis oswa nan pri ki ba. Anjeneral pwogram sa yo kouvri medikaman gwo mak sèlman epi yo administre endividyèlman pa konpayi pharmaceutique ki manifakti medikaman yo.