E si jij la nye demann mwen an pou yon Egzansyon?

Pafwa jij yo deside ke yon minè pa gen ase matirite pou l deside fe yon avòtman san l pa enplike yon paran. Sa rive lè jij la pa santi minè a ka atikile byen sa k ap pase pandan yon avòtman, ke minè a pa ka dekri kijan lap fè fas ak konplikasyon et risk, oswa  minè a pa gen okenn granmoun yo kapab pale oswa mande konsèy.