Èske mwen ka chanje lide m ‘apre mwen jwenn egzansyon a?

Wi. Ou toujou ap gen dwa pou chanje lide ou pou w ka kontinye ak gwosès ou. Menm si jij la ta ba ou tout dokiman ki nesesè pou avòtman an, ou pa oblije fe avòtman