Èske sa koute kòb pou mwen applike pou yon egzansyon jidisyè?

Pa gen okenn frè legal lè wap applike pou egzansyon jidisyè nan florid. Si ou vle yon avoka tribinal la chwazi pou edew, Ou pap peye pou sa. (Gade èske mwen bezwen yon avoka? Pou plis enfòmasyon).

Nan kèk tribinal Ou ka bezwen Peye pouw pake.

Wap gen pouw peye randevou klinik la pou pwosedi a. Si ou pa gen mwayen pouw peye pou avòtman ou an, gen kèk rezo finansman lokal ak nasyonal ki kapab edew. (Gade lis ki anba a).

Oubyen tou ou kapab mande klinik oubyen moun kap fè avòtman an pou ou a, si yo kapab edew peye pou li .