Kisa pou mwen mete pou mwen ale nan tribunal la?

Mete yon rad ki konfòtab men sonje ou dwe mete yon rad ki pwofesyonèl. Si ou gen kesyon sou sa ou ta dwe mete, pale ak avoka ou.